05:00 PM|02/11/2019    6,311 lượt xem

  

Net flexi là gói kênh trả tiền của ứng dụng truyền hình MyTV, sử dụng trên ti vi hoặc các thiết bị khác như điện thoại hoặc ipad. Net flexi có 136 kênh, trong đó có 51 kênh truyền hình tín hiệu HD và 85 kênh tín hiệu SD.

TT SỐ HIỆU KÊNH TÊN KÊNH TÍN HIỆU
1 1 VTV1 (HD) HD
2 2 VTV2 (HD) HD
3 3 VTV3 (HD) HD
4 4 VTV4 (HD) HD
5 5 VTV5 (HD) HD
6 6 VTV6 (HD) HD
7 50 NHK (HD) HD
8 68 VTV8 (HD) HD
9 69 VTV9 (HD) HD
10 71 Quốc hội (HD) HD
11 74 HTVC Thuần Việt (HD) HD
12 75 VTC1 (HD) HD
13 78 VTC13 (HD) HD
14 83 VTC3 (HD) HD
15 94 HTV7 HD HD
16 95 HTV9 HD HD
17 108 Outdoor Channel (HD) HD
18 127 QPVN (HD) HD
19 128 Nhân Dân (HD) HD
20 133 Vnews (HD) HD
21 136 DW (HD) HD
22 146 Channel News Asia (HD) HD
23 148 Da Vinci (HD) HD
24 150 Asian Food Channel (HD) HD
25 159 HaiPhongTV (THP) HD] HD
26 160 Discovery (HD) HD
27 162 Fashion TV (HD) HD
28 165 Warner TV HD
29 175 Fox Sports (HD) HD
30 176 Fox Sports 2 (HD) HD
31 177 AXN (HD) HD
32 179 Cartoon Network (HD) HD
33 180 CNN (HD) HD
34 183 Animal Planet (HD) HD
35 184 Bloomberg (HD) HD
36 185 Travel & Living (HD) HD
37 186 VTC4 (HD) HD
38 187 VTC5 (HD) HD
39 188 VTC7 (HD) HD
40 189 VTC9 (HD) HD
41 190 HanoiTV1 (HD) HD
42 192 PhuThoTV (PTV) HD HD
43 193 HanoiTV2 (HD) HD
44 203 ThaiNguyenTV1 (TV1) HD HD
45 382 HaTinhTV (HTTV) (HD) HD
46 603 DongNaiTV1 (HD) HD
47 613 BinhDuongTV1 (HD) HD
48 615 BinhDuongTV4 (HD) HD
49 762 QuangNgaiTV (PTQ) HD HD
50 892 HungYenTV (HY) HD HD
51 992 BacNinhTV (BTV) HD HD
52 7 HTVC Phim SD
53 9 HTVC Phụ nữ SD
54 10 HTV1 SD
55 14 HTV4 SD
56 15 HTVC Thể thao SD
57 21 VTC2 SD
58 23 VTC6 SD
59 26 VTC11 SD
60 28 VTC16 SD
61 29 VTC14 SD
62 35 ANTV SD
63 63 HTVC Du lịch và Cuộc sống SD
64 64 HTVC Gia đình SD
65 65 TV5 SD
66 87 HTV3 SD
67 92 HiTV SD
68 106 Diva  SD
69 107 HTVC Ca nhạc SD
70 111 CaoBangTV (CRTV) SD
71 116 VTC10 SD
72 120 HTV2 SD
73 121 LangsonTV1 (LSTV1) SD
74 137 France 24 SD
75 141 QuangNinhTV (QTV) SD
76 152 Cinemaworld SD
77 153 BBC World News SD
78 154 BBC Earth SD
79 155 BBC LifeStyle SD
80 156 BabyFirst SD
81 157 Australia Plus (A+) SD
82 158 Boomerang  SD
83 164 VTC8 SD
84 170 Arirang SD
85 171 ThaiBinhTV (TBTV) SD
86 181 NamDinhTV (NTV) SD
87 211 YenBaiTV (YTV) SD
88 221 TuyenQuangTV (TTV) SD
89 231 HaGiangTV (HGTV) SD
90 241 LaoCaiTV (THLC) SD
91 251 LaiChauTV (LTV) SD
92 261 SonLaTV(STV) SD
93 271 DienBienTV (ĐTV) SD
94 281 HoaBinhTV (HBTV) SD
95 341 HaiDuongTV (HDTV) SD
96 351 NinhBinh (NTB) SD
97 361 ThanhHoaTV (TTV) SD
98 371 NgheAnTV (NTV) SD
99 431 DaNangTV1 (DRT1) SD
100 471 DakLakTV (DRT) SD
101 481 DakNongTV (PTD) SD
102 491 LamDongTV (LDTV) SD
103 602 DongNaiTV2 (DN2) SD
104 612 BinhDuongTV2 (BTV2) SD
105 621 LongAnTV (LA34) SD
106 631 TienGiangTV (THTG) SD
107 641 VinhLongTV1 (THVL1) SD
108 651 CanThoTV (THTPCT) SD
109 661 DongThapTV (THDT) SD
110 671 AnGiangTV (ATV) SD
111 681 KienGiangTV (KTV) SD
112 691 CaMauTV (CTV1) SD
113 701 TayNinhTV (TTV11) SD
114 711 BenTreTV (THBT) SD
115 721 VungTauTV (BRT) SD
116 731 QuangBinhTV (QBTV) SD
117 741 QuangTriTV (QRTV) SD
118 751 HueTV1 (TRT1) SD
119 771 BinhDinhTV (BTV) SD
120 781 PhuYenTV(PTP) SD
121 791 KhanhHoaTV (KTV) SD
122 811 GiaLaiTV (THGL) SD
123 821 KonTumTV (KRT) SD
124 831 SocTrangTV (STV) SD
125 841 TraVinhTV (THTV) SD
126 851 NinhThuanTV (NTV) SD
127 861 BinhThuanTV (BTV) SD
128 881 VinhLongTV2 (THVL2) SD
129 881 VinhphucTV (VP) SD
130 901 HaNamTV (HaNam) SD
131 921 QuangNamTV (QRT) SD
132 931 BinhPhuocTV (BPTV1) SD
133 941 BacLieuTV (BTV) SD
134 951 HauGiangTV (HGTV) SD
135 971 BacKanTV (TBK) SD
136 981 BacGiangTV (BGTV) SD

Từ khóa:

Hỗ trợ