04:54 PM|20/02/2019    3,428 lượt xem

  

Theo số liệu của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) tính từ ngày 16/11/2018 đến ngày 13/2/2019, VinaPhone là nhà mạng có thuê bao chuyển đến nhiều nhất với 24.626 thuê bao.

Trong số liệu này, MobiFone có 25.587 người dùng đăng ký chuyển mạng, trong đó chuyển đi thành công 6.906 trường hợp (đạt tỷ lệ 23,09%). VinaPhone có 28.451 người dùng đăng ký chuyển mạng, chuyển đi thành công 19.425 trường hợp (đạt tỷ lệ 68,28%). Viettel có 33.438 người dùng đăng ký chuyển mạng, chuyển đi thành công 27.941 trường hợp (đạt tỷ lệ 83.56%). Vietnamobile có 5.929 người dùng đăng ký chuyển mạng, chuyển đi thành công 386 trường hợp (đạt tỷ lệ 6.51%).

VinaPhone là nhà mạng có thuê bao chuyển được đến nhiều nhất

Trong khi đó, số thuê bao đăng ký chuyển đến ghi nhận được tại các nhà mạng cũng khá khác nhau. Trong đó, MobiFone có 9.940 thuê bao, VinaPhone có 35.688 thuê bao và nhà mạng Viettel có tổng cộng 46.961 thuê bao đăng ký chuyển đến.

Tuy nhiên, tỷ lệ thuê bao Vietnamobile chuyển mạng giữ số thành công là thấp nhất, chưa đến 10%, tiếp theo là MobiFone 23,09%. Viettel là nhà mạng có số thuê bao chuyển đi thành công nhiều nhất 27.941 thuê bao và VinaPhone là nhà mạng có thuê bao chuyển đến nhiều nhất với 24.626 thuê bao.

 

Hỗ trợ