YOLO90

Ưu điểm của dịch vụ do VNPT cung cấp:

1,5 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

Tốc độ

0 Mbps

Giá gói

90,000đ/tháng

guide.png THÔNG TIN CHI TIẾT

Hỗ trợ