04:25 PM|11/01/2021    3,826 lượt xem

  

Phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, Chủ tịch VNPT-Media Huỳnh Quang Liêm đã đánh giá, nhìn lại năm 2020 vừa qua, Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media đã tạo được những đột phá, cơ hội phát triển, góp phần vào mục tiêu chiến lược của Tập đoàn VNPT trong việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Năm 2020 là một năm đầy biến động của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Những thay đổi rất lớn từ môi trường kinh doanh dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và ảnh hưởng to lớn của dịch Covid-19, cùng với sự cạnh ngày càng gay gắt của đối thủ đã tạo ra những thách thức không nhỏ, buộc các doanh nghiệp VT-CNTT phải chuyển đổi mô hình, phương thức hoạt động để tạo ra những lợi thế cạnh tranh, tìm ra cơ hội mới và thành công trong khủng hoảng.

Trước thách thức đồng thời là cơ hội này, Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) đã chuyển mình, đột phá, đổi mới trong phương thức điều hành doanh nghiệp; chuyển đổi số mạnh mẽ cả cho khách hàng cũng như các hoạt động chuyển đổi số trong nội bộ trên cả 04 lĩnh vực Doanh nghiệp số, Nghiệp vụ số, Vận hành số, Dữ liệu số. Chính những nỗ lực này đã góp phần giúp VNPT-Media hoành thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD được giao. Giai đoạn năm 2016-2020, VNPT-Media luôn hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao hàng năm, chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu luôn có sự tăng trưởng, đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận bình quân giai đoạn đạt 143% và tăng trưởng bình quân doanh thu giai đoạn đạt 141%.

Các dịch vụ trọng điểm của Tổng công ty VNPT-Media như dịch vụ MyTV, dịch vụ VNPT Pay… tiếp tục có sự tăng trưởng tốt, chủ động tận dụng cơ hội vàng trong đại dịch để triển khai các chương trình lớn. Các nền tảng chuyển đổi số, nền tảng thanh toán như MyTV, Digilife, Bigdata đã mang lại những giá trị lớn và ý nghĩa quan trọng trong chiến lược của Tập đoàn...

Năm 2020, dịch vụ truyền hình MyTV tiếp tục có được kết quả mang tính bước ngoặt nhờ nỗ lực trong việc triển khai các kết quả tư vấn chiến lược cũng như hợp lực chặt chẽ giữa các đơn vị. Số lượng thuê bao phát triển mới đạt hơn 1 triệu thuê bao, trong đó tỷ lệ thuê bao mới sử dụng trên App chiếm 53%. Trong lĩnh vực dịch vụ số, Năm 2020 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với VNPT-Media trong việc triển khai các dịch vụ số trên nền di động. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều biện pháp đã được VNPT-Media triển khai để bù đắp nguồn doanh thu sụt giảm, tìm kiếm nguồn doanh thu mới hoàn thành kế hoạch được giao. Cùng với đó, dịch vụ thanh toán và tài chính số đã có những bước đột phá về số lượng và chất lượng dịch vụ.

2020 cũng là năm Tổng công ty VNPT-Media giành được nhiều Giải thưởng trong nước và quốc tế với 8 giải thưởng góp phần khẳng định chất lượng cũng như tôn vinh hình ảnh các sản phẩm, dịch vụ nói riêng và thương hiệu VNPT nói chung. Cụ thể bao gồm 6 giải cho dịch vụ VNPT Pay (Giải đồng giải thưởng Stevie Awards Châu Á- Thái Bình Dương 2020, Giải vàng giải thưởng CNTT Thế giới 2020, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020, Top 10 doanh nghiệp Fintech Việt Nam 2020, Giải thưởng thành phố thông minh 2020, Top 3 Giải thưởng Make in Vietnam), 2 giải cho dịch vụ phần mềm (Giải vàng Giải thưởng Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương cho sản phẩm Smart Press và Giải thưởng thành phố thông minh cho giải pháp Tổng đài thông minh cứu hộ cứu nạn tập trung 11x).

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trong năm 2020, VNPT-Media đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, được đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, và cơ thi đua của Thủ tướng chỉnh phủ, đồng thời có 46 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, 89 sáng kiến cấp Tổng công ty và đơn vị. Năm 2020, VNPT-Media đã tăng tốc, quyết liệt trong chuyển đổi số chính mình, chuyển đổi số đã đạt những kết quả ban đầu.

Năm 2021 được dự báo tiếp tục có những khó khăn mà thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt, tuy nhiên, theo Phó Tổng giám đốc VNPT, Chủ tịch VNPT-Media Huỳnh Quang Liêm, trong khó khăn và thách thức đó, VNPT-Media sẽ tìm thấy cơ hội để bứt phá. Muốn bứt phá bắt buộc người của VNPT-Media phải năng động hơn, sắc sảo hơn và sáng tạo hơn, đoàn kết để thực hiện chiến lược tiến công với mục tiêu cao hơn.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, với tinh thần cố gắng nỗ lực cao nhằm góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước và của Tập đoàn, Tổng Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho năm 2021 trong đó có Tập trung mục tiêu tăng trưởng thuê bao dịch vụ MyTV; Sáng tạo, đổi mới trong kinh doanh trong dịch vụ số; Dịch vụ thanh toán tiếp tục khẳng định thương hiệu VNPT Pay; Hệ sinh thái VNPT DigiLife - Thay đổi để thành công và Dịch vụ Phần mềm khẳng định chất lượng, tin cậy…

Nguồn: vnpt.com.vn

Từ khóa:

Hỗ trợ