03:18 PM|25/06/2021    6,426 lượt xem

  

Từ ngày 18/01/2019, truyền hình MyTV đã có thêm ứng dụng MyTV với gói cước vô cùng hấp dẫn dành cho dòng SmartTV, danh sách các loại smartTV đã có thể tải ứng dụng truyền hình MyTV hay còn gọi là APP MyTV mới nhất xem tại bài viết dưới đây.

Để sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV trên SmartTV, khách hàng cần có đường truyền Internet của bất cứ nhà mạng nào và chiếc Smart TV tương thích với ứng dụng truyền hình MyTV (quý khách vào kho ứng dụng trên tivi để tải ứng dụng truyền hình MyTV). Khách hàng có thể tra cứu online để biết tivi nhà mình có tương thích với dịch vụ hay không nếu biết nhãn hiệu smart tivi nhà mình tại đây.

>Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt App MyTV B2C trên Smart TV hệ điều hành Android

>>Xem thêm: Smart tivi là gì? Smart tivi và Internet tivi khác nhau ở điểm nào?

>>Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra Smart Tivi tương thích với App MyTV B2C

Dưới đây là danh sách các loại SmartTV tương thích với dịch vụ hiện có trên thị trường:

SmartTV Samsung (Hệ điều hànhTizen)

Hỗ trợ các model SmartTV Samsung sản xuất năm 2015, 2016, 2017, 2018 +chạyTizen OS (từ ver 2.3 trở lên)

STT Hệ Điều hành Năm ra mắt Tên TV Model Keyword
1 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6400 UJ6400
2 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJS6000 UJS6000
3 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6330 UJ6330
4 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6300 UJ6300
5 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6240 UJ6240
6 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6200 UJ6200
7 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ5520 UJ5520
8 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ5510 UJ5510
9 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ5500 UJ5500
10 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ5300 UJ5300
11 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 TE390S TE390S
12 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 ULS001F ULS001F
13 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 ULS001H ULS001H
14 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU630D UKU630D, KU630D
15 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6300 UKU6300, KU6300
16 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6000 UKU6000, KU6000
17 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK6300 UK6300, K6300
18 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK6250 UK6250, K6250
19 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK6200 UK6200, K6200
20 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5600 UK5600, K5600
21 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5520 UK5520, K5520
22 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5510 UK5510, K5510
23 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5500 UK5500, K5500
24 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5300 UK5300, K5300
25 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK4300 UK4300, K4300
26 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS9800 UKS9800, KS9800
27 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS9500 UKS9500, KS9500
28 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS9000 UKS9000, KS9000
29 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS8500 UKS8500, KS8500
30 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS8000 UKS8000, KS8000
31 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS7500 UKS7500, KS7500
32 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS7000 UKS7000, KS7000
33 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU66A0 UKU66A0, KU66A0
34 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6510 UKU6510, KU6510
35 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6500 UKU6500, KU6500
36 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU64A0 UKU64A0, KU64A0
37 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6400 UKU6400, KU6400
38 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM6300 UM6300, M6300
39 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5600 UM5600, M5600
40 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5520 UM5520, M5520
41 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5510 UM5510, M5510
42 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5500 UM5500, M5500
43 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5300 UM5300, M5300
44 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM4500 UM4500, M4500
45 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU9000 UA65MU9000, MU9000
46 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55MU9000 UA55MU9000, MU9000
47 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU8000 UA65NU8000, NU8000
48 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75NU8000 UA75NU8000, NU8000
49 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU7500 UMU7500, MU7500
50 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU70A0 UMU70A0, MU70A0
51 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU7000 UA65MU7000, MU7000
52 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55MU7000 UA55MU7000, MU7000
53 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75MU7000 UA75MU7000, MU7000
54 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 82 inch UA82MU7000 UA82MU7000, MU7000
55 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU66A0 UMU66A0, MU66A0
56 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55MU6500 UA55MU6500, MU6500
57 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch UA65MU6500 UA65MU6500, MU6500
58 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49MU6500 UA49MU6500, MU6500
59 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch UMU64A0 UMU64A0, MU64A0
60 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UMU6470 UMU6470, MU6470
61 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55MU6400 UA55MU6400, MU6400
62 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU6400 UA65MU6400, MU6400
63 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43MU6400 UA43MU6400, MU6400
64 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 40 inch UA40MU6400 UA40MU6400, MU6400
65 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49MU6400 UA49MU6400, MU6400
66 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMQS9 UMQS9, MQS9
67 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMLS003 UMLS003, MLS003
68 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMS9Y QMS9Y, QMS9Y
69 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ9F QMQ9F, QMQ9F
70 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ8C QMQ8C, QMQ8C
71 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ7FD QMQ7FD, QMQ7FD
72 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ7F QMQ7F, QMQ7F
73 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ7C QMQ7C, QMQ7C
74 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMUF31E UMUF31E, MUF31E
75 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU6000 UMU6000, MU6000
76 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75MU6100 UA75MU6100, MU6100
77 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49MU6100 UA49MU6100, MU6100
78 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 40 inch UA40MU6100 UA40MU6100, MU6100
79 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU6100 UA65MU6100, MU6100
80 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 49 inch UA49M6300 UA49M6300, M6300
81 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU6310 UMU6310, MU6310
82 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU6320 UMU6320, MU6320
83 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMUF30E UMUF30E, MUF30E
84 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UNU730D UA65MU9000, MU9000
85 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UNU7300 UA55NU8000, NU8000
86 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UNU710D UA55NU7500, NU7500
87 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UNU7100 UMU70A0, MU70A0
88 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UNU7103 UA65MU7000, MU7000
89 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UNU7120 UMU66A0, MU66A0
90 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UNU709D UA55MU6500, MU6500
91 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA43NU7090 UMU64A0, MU64A0
92 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UNU6950 UMU6470, MU6470
93 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA43N5510 UA65MU6400, MU6400
94 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA49N5510 UMQS9, MQS9
95 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA43N5500 UMLS003, MLS003
96 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UN5350 QMS9Y, QMS9Y
97 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA32N4300 QMQ9F, QMQ9F
98 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UN4500 QMQ8C, QMQ8C
99 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UN4350 QMQ7FD, QMQ7FD
100 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UN4310 QMQ7F, QMQ7F
101 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA32N4300 QMQ7C, QMQ7C
102 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA65MU9000 UMUF31E , MUF31E 
103 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA55NU8000 MU6000, MU6000
104 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 40 inch UA55NU7500 UA40MU6100, MU6100
105 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 49 inch UMU70A0 UA49M6300, M6300
106 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA65MU7000 UMU6310, MU6310
107 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU66A0 UMU6320, MU6320
108 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA55MU6500 UMUF30E, MUF30E
109 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMU64A0 UNU730D, NU730D
110 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMU6470 UNU7300, NU7300
111 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UA65MU6400 UNU710D, NU710D
112 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMQS9 UNU7100, NU7100
113 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMLS003 UNU7103, NU7103
114 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 QMS9Y UNU7120, NU7120
115 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 QMQ9F UNU709D, NU709D
116 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 4K 43 inch QMQ8C UA43NU7090, NU7090
117 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 QMQ7FD UNU6950, NU6950
118 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 43 inch QMQ7F UA43N5510, N5510
119 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 49 inch QMQ7C UA49N5510, N5510
120 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 43 inch UMUF31E  UA43N5500, N5500
121 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 MU6000 UN5350, N5350
122 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 32 inch UA40MU6100 UA32N4300, N4300
123 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UA49M6300 UN4500, N4500
124 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMU6310 UN4350, N4350
125 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMU6320 UN4310, N4310
126 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 32 inch UMUF30E UA32N4300, N4300
127 Tizen 4.0 2018 Samsung QLED 4K TV Q6F QA49Q6FNAKXXV / QA55Q6FNAKXXV / QA65Q6FNAKXXV OLED Q6F
128 Tizen 4.0 2018 Samsung QLED 4K TV Q7F QA55Q7FNAKXXV / QA65Q7FNAKXXV / QA75Q7FNAKXXV OLED Q7F
129 Tizen 4.0 2018 Samsung QLED 4K TV Q8C QA55Q8CNAKXXV / QA65Q8CNAKXXV OLED Q8C
130 Tizen 4.0 2018 Samsung QLED 4K TV Q9F QA65Q9FNAKXXV / QA75Q9FNAKXXV OLED Q9F
131 Tizen 4.0 2018 Samsung The Frame TV 2018 LS03NA UA43LS03NAKXXV / UA49LS03NAKXXV / UA55LS03NAKXXV / UA65LS03NAKXXV OLED LS03NA
132 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7090 UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV NU7090
133 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7800 UA43NU7800KXXV / UA50NU7800KXXV NU7800
134 Tizen 4.0 2018 Sansung 4K UHD TV NU7103 UA58NU7103KXXV NU7103
135 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7500 UA49NU7500KXXV / UA55NU7500KXXV / UA65NU7500KXXV NU7500
136 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7400 UA43NU7400KXXV / UA50NU7400KXXV / UA55NU7400KXXV / UA65NU7400KXXV NU7400
137 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7300 UA49NU7300KXXV / UA55NU7300KXXV / UA65NU7300KXXV NU7300
138 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7100 UA43NU7100KXXV / UA49NU7100KXXV / UA55NU7100KXXV / UA65NU7100KXXV / UA75NU7100KXXV NU7100
139 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU8500 UA65NU8500KXXV / UA55NU8500KXXV NU8500
140 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU8000 UA55NU8000KXXV / UA65NU8000KXXV / UA75NU8000KXXV / UA82NU8000KXXV NU8000
141 Tizen 4.0 2018 Samssung FHD TV N5510 UA43N5510AKXXV / UA49N5510AKXXV N5510
142 Tizen 4.0 2018 Samsung HD TV  N4300 UA32N4300AKXXV N4300
143 Tizen 4.0 2018 Samsung FHD TV N5500 UA43N5500AKXXV / UA49N5500AKXXV N5500
144 Tizen 4.0 2018 Samsung HD TV N4000 UA32N4000AKXXV N4000
145 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ70 QRQ70, RQ70
146 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ80 QRQ80, RQ80
147 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ90 QRQ90, RQ90
148 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ60 QRQ60, RQ60
149 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ70 QRQ70, RQ70
150 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ80 QRQ80, RQ80
151 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ90 QRQ90, RQ90
152 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 RQ750 RQ750, RQ750
153 Tizen 5.0 2019 Samsung The Frame TV 2019 Q68R  QA49LS03RAKXXV / QA55LS03RAKXXV /QA65LS03RAKXXV QLED Q68R, LS03RA
154 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 4K TV Q75RA QA49Q75RAKXXV / QA55Q75RAKXXV /QA65Q75RAKXXV / QA75Q75RAKXXV / QA82Q75RAKXXV QLED Q75RA
155 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 4K TV Q80RA QA55Q80RAKXXV / QA65Q80RAKXXV QLED Q80RA
156 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 4K TV Q90RA QA65Q90RAKXXV / QA75Q90RAKXXV / QA82Q90RAKXXV QLED Q90RA
157 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 8K TV Q900R QA55Q900RBKXXV / QA65Q900RBKXXV / QA75Q900RBKXXV / QA82Q900RBKXXV / QA98Q900RBKXXV QLED Q900R
158 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 4K TV Q65R QA43Q65RAKXXV / QA49Q65RAKXXV / QA55Q65RAKXXV / QA65Q65RAKXXV / QA75Q65RAKXXV /QA82Q65RAKXXV QLED Q65R
159 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7250 UA55RU7250KXXV / UA50RU7250KXXV RU7250
160 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU8000 UA49RU8000KXXV / UA55RU8000KXXV / UA65RU8000KXXV RU8000
161 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7300 UA55RU7300KXXV / UA49RU7300KXXV RU7300
162 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7200 UA43RU7200KXXV / UA50RU7200KXXV / UA55RU7200KXXV / UA70RU7200KXXV RU7200
163 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7400 UA43RU7400KXXV / UA50RU7400KXXV / UA55RU7400KXXV / UA65RU7400KXXV RU7400
164 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7100 UA43RU7100KXXV / UA50RU7100KXXV / UA55RU7100KXXV / UA58RU7100KXXV / UA65RU7100KXXV / UA75RU7100KXXV RU7100
165 Tizen 5.0 2019 Samsung FHD TV R6000A UA43R6000AKXXV R6000A
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q95T QA55Q95TAKXXV / QA65Q95TAKXXV Q95T
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 8K QLED Q950TS QA65Q950TSKXXV / QA75Q950TSKXXV / QA85Q950TSKXXV Q950TS
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 8K QLED Q800T QA65Q800TAKXXV / QA75Q800TAKXXV Q800T
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Full HD 43 inch T6000 UA43T6000AKXXV T6000
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU8100 UA43TU8100KXXV / UA50TU8100KXXV / UA55TU8100KXXV / UA75TU8100KXXV TU8100
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q70T QA55Q70TAKXXV / QA65Q70TAKXXV / QA75Q70TAKXXV / QA85Q70TAKXXV Q70T, Q70TA
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q65T QA43Q65TAKXXV / QA50Q65TAKXXV / QA55Q65TAKXXV / QA65Q65TAKXXV Q65T, Q65TA
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Full HD T6500 UA43T6500AKXXV T6500
  Tizen 5.5 2020 Smart TV HD T4300 UA32T4300AKXXV T4300
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q80T QA49Q80TAKXXV / QA55Q80TAKXXV / QA65Q80TAKXXV / QA75Q80TAKXXV / QA85Q80TAKXXV Q80T, Q80TA
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU8500 UA43TU8500KXXV / UA50TU8500KXXV / UA55TU8500KXXV / UA65TU8500KXXV TU8500
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q60T QA43Q60TAKXXV / QA50Q60TAKXXV / QA55Q60TAKXXV / QA58Q60TAKXXV / QA65Q60TAKXXV / QA75Q60TAKXXV Q60T, Q60TA
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU8000 UA43TU8000KXXV / UA50TU8000KXXV / UA55TU8000KXXV / UA65TU8000KXXV TU8000
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU7000 UA43TU7000KXXV / UA50TU7000KXXV / UA55TU7000KXXV / UA58TU7000KXXV / UA65TU7000KXXV / UA70TU7000KXXV / UA75TU7000KXXV TU7000
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU6900 UA43TU6900KXXV / UA50TU6900KXXV / UA55TU6900KXXV / UA65TU6900KXXV TU6900
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU8300 UA55TU8300KXXV / UA65TU8300KXXV TU8300
  Tizen 5.5 2020 Smart TV HD 32 inch T4500 2020 UA32T4500AKXXV T4500

 

SmartTV Sony (Hệ điều hành Android và linux)

STT Hệ Điều hành Năm ra mắt Tên TV Model Keyword
1 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6400 UJ6400
2 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJS6000 UJS6000
3 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6330 UJ6330
4 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6300 UJ6300
5 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6240 UJ6240
6 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ6200 UJ6200
7 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ5520 UJ5520
8 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ5510 UJ5510
9 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ5500 UJ5500
10 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 UJ5300 UJ5300
11 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 TE390S TE390S
12 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 ULS001F ULS001F
13 Tizen 2.3 2015 SmartTV Samsung Model 2015 ULS001H ULS001H
14 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU630D UKU630D, KU630D
15 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6300 UKU6300, KU6300
16 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6000 UKU6000, KU6000
17 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK6300 UK6300, K6300
18 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK6250 UK6250, K6250
19 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK6200 UK6200, K6200
20 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5600 UK5600, K5600
21 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5520 UK5520, K5520
22 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5510 UK5510, K5510
23 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5500 UK5500, K5500
24 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK5300 UK5300, K5300
25 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UK4300 UK4300, K4300
26 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS9800 UKS9800, KS9800
27 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS9500 UKS9500, KS9500
28 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS9000 UKS9000, KS9000
29 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS8500 UKS8500, KS8500
30 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS8000 UKS8000, KS8000
31 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS7500 UKS7500, KS7500
32 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKS7000 UKS7000, KS7000
33 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU66A0 UKU66A0, KU66A0
34 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6510 UKU6510, KU6510
35 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6500 UKU6500, KU6500
36 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU64A0 UKU64A0, KU64A0
37 Tizen 2.4 2016 SmartTV Samsung Model 2016 UKU6400 UKU6400, KU6400
38 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM6300 UM6300, M6300
39 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5600 UM5600, M5600
40 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5520 UM5520, M5520
41 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5510 UM5510, M5510
42 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5500 UM5500, M5500
43 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM5300 UM5300, M5300
44 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UM4500 UM4500, M4500
45 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU9000 UA65MU9000, MU9000
46 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55MU9000 UA55MU9000, MU9000
47 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU8000 UA65NU8000, NU8000
48 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75NU8000 UA75NU8000, NU8000
49 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU7500 UMU7500, MU7500
50 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU70A0 UMU70A0, MU70A0
51 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU7000 UA65MU7000, MU7000
52 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55MU7000 UA55MU7000, MU7000
53 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75MU7000 UA75MU7000, MU7000
54 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 82 inch UA82MU7000 UA82MU7000, MU7000
55 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU66A0 UMU66A0, MU66A0
56 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55MU6500 UA55MU6500, MU6500
57 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch UA65MU6500 UA65MU6500, MU6500
58 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49MU6500 UA49MU6500, MU6500
59 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch UMU64A0 UMU64A0, MU64A0
60 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UMU6470 UMU6470, MU6470
61 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55MU6400 UA55MU6400, MU6400
62 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU6400 UA65MU6400, MU6400
63 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43MU6400 UA43MU6400, MU6400
64 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 40 inch UA40MU6400 UA40MU6400, MU6400
65 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49MU6400 UA49MU6400, MU6400
66 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMQS9 UMQS9, MQS9
67 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMLS003 UMLS003, MLS003
68 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMS9Y QMS9Y, QMS9Y
69 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ9F QMQ9F, QMQ9F
70 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ8C QMQ8C, QMQ8C
71 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ7FD QMQ7FD, QMQ7FD
72 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ7F QMQ7F, QMQ7F
73 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 QMQ7C QMQ7C, QMQ7C
74 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMUF31E UMUF31E, MUF31E
75 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU6000 UMU6000, MU6000
76 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75MU6100 UA75MU6100, MU6100
77 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49MU6100 UA49MU6100, MU6100
78 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 40 inch UA40MU6100 UA40MU6100, MU6100
79 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU6100 UA65MU6100, MU6100
80 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 49 inch UA49M6300 UA49M6300, M6300
81 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU6310 UMU6310, MU6310
82 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU6320 UMU6320, MU6320
83 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMUF30E UMUF30E, MUF30E
84 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UNU730D UA65MU9000, MU9000
85 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UNU7300 UA55NU8000, NU8000
86 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UNU710D UA55NU7500, NU7500
87 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UNU7100 UMU70A0, MU70A0
88 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UNU7103 UA65MU7000, MU7000
89 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UNU7120 UMU66A0, MU66A0
90 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UNU709D UA55MU6500, MU6500
91 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA43NU7090 UMU64A0, MU64A0
92 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UNU6950 UMU6470, MU6470
93 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA43N5510 UA65MU6400, MU6400
94 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA49N5510 UMQS9, MQS9
95 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA43N5500 UMLS003, MLS003
96 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UN5350 QMS9Y, QMS9Y
97 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA32N4300 QMQ9F, QMQ9F
98 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UN4500 QMQ8C, QMQ8C
99 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UN4350 QMQ7FD, QMQ7FD
100 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UN4310 QMQ7F, QMQ7F
101 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA32N4300 QMQ7C, QMQ7C
102 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA65MU9000 UMUF31E , MUF31E 
103 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA55NU8000 MU6000, MU6000
104 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Samsung 4K 40 inch UA55NU7500 UA40MU6100, MU6100
105 Tizen 3.0 2017 Smart Tivi Cong Samsung 49 inch UMU70A0 UA49M6300, M6300
106 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA65MU7000 UMU6310, MU6310
107 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UMU66A0 UMU6320, MU6320
108 Tizen 3.0 2017 SmartTV Samsung Model 2017 UA55MU6500 UMUF30E, MUF30E
109 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMU64A0 UNU730D, NU730D
110 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMU6470 UNU7300, NU7300
111 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UA65MU6400 UNU710D, NU710D
112 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMQS9 UNU7100, NU7100
113 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMLS003 UNU7103, NU7103
114 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 QMS9Y UNU7120, NU7120
115 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 QMQ9F UNU709D, NU709D
116 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 4K 43 inch QMQ8C UA43NU7090, NU7090
117 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 QMQ7FD UNU6950, NU6950
118 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 43 inch QMQ7F UA43N5510, N5510
119 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 49 inch QMQ7C UA49N5510, N5510
120 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 43 inch UMUF31E  UA43N5500, N5500
121 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 MU6000 UN5350, N5350
122 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 32 inch UA40MU6100 UA32N4300, N4300
123 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UA49M6300 UN4500, N4500
124 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMU6310 UN4350, N4350
125 Tizen 4.0 2018 SmartTV Samsung Model 2018 UMU6320 UN4310, N4310
126 Tizen 4.0 2018 Smart Tivi Samsung 32 inch UMUF30E UA32N4300, N4300
127 Tizen 4.0 2018 Samsung QLED 4K TV Q6F QA49Q6FNAKXXV / QA55Q6FNAKXXV / QA65Q6FNAKXXV OLED Q6F
128 Tizen 4.0 2018 Samsung QLED 4K TV Q7F QA55Q7FNAKXXV / QA65Q7FNAKXXV / QA75Q7FNAKXXV OLED Q7F
129 Tizen 4.0 2018 Samsung QLED 4K TV Q8C QA55Q8CNAKXXV / QA65Q8CNAKXXV OLED Q8C
130 Tizen 4.0 2018 Samsung QLED 4K TV Q9F QA65Q9FNAKXXV / QA75Q9FNAKXXV OLED Q9F
131 Tizen 4.0 2018 Samsung The Frame TV 2018 LS03NA UA43LS03NAKXXV / UA49LS03NAKXXV / UA55LS03NAKXXV / UA65LS03NAKXXV OLED LS03NA
132 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7090 UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV NU7090
133 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7800 UA43NU7800KXXV / UA50NU7800KXXV NU7800
134 Tizen 4.0 2018 Sansung 4K UHD TV NU7103 UA58NU7103KXXV NU7103
135 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7500 UA49NU7500KXXV / UA55NU7500KXXV / UA65NU7500KXXV NU7500
136 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7400 UA43NU7400KXXV / UA50NU7400KXXV / UA55NU7400KXXV / UA65NU7400KXXV NU7400
137 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7300 UA49NU7300KXXV / UA55NU7300KXXV / UA65NU7300KXXV NU7300
138 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU7100 UA43NU7100KXXV / UA49NU7100KXXV / UA55NU7100KXXV / UA65NU7100KXXV / UA75NU7100KXXV NU7100
139 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU8500 UA65NU8500KXXV / UA55NU8500KXXV NU8500
140 Tizen 4.0 2018 Samsung 4K UHD TV NU8000 UA55NU8000KXXV / UA65NU8000KXXV / UA75NU8000KXXV / UA82NU8000KXXV NU8000
141 Tizen 4.0 2018 Samssung FHD TV N5510 UA43N5510AKXXV / UA49N5510AKXXV N5510
142 Tizen 4.0 2018 Samsung HD TV  N4300 UA32N4300AKXXV N4300
143 Tizen 4.0 2018 Samsung FHD TV N5500 UA43N5500AKXXV / UA49N5500AKXXV N5500
144 Tizen 4.0 2018 Samsung HD TV N4000 UA32N4000AKXXV N4000
145 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ70 QRQ70, RQ70
146 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ80 QRQ80, RQ80
147 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ90 QRQ90, RQ90
148 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ60 QRQ60, RQ60
149 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ70 QRQ70, RQ70
150 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ80 QRQ80, RQ80
151 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 QRQ90 QRQ90, RQ90
152 Tizen 5.0 2019 SmartTV Samsung Model 2019 RQ750 RQ750, RQ750
153 Tizen 5.0 2019 Samsung The Frame TV 2019 Q68R  QA49LS03RAKXXV / QA55LS03RAKXXV /QA65LS03RAKXXV QLED Q68R, LS03RA
154 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 4K TV Q75RA QA49Q75RAKXXV / QA55Q75RAKXXV /QA65Q75RAKXXV / QA75Q75RAKXXV / QA82Q75RAKXXV QLED Q75RA
155 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 4K TV Q80RA QA55Q80RAKXXV / QA65Q80RAKXXV QLED Q80RA
156 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 4K TV Q90RA QA65Q90RAKXXV / QA75Q90RAKXXV / QA82Q90RAKXXV QLED Q90RA
157 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 8K TV Q900R QA55Q900RBKXXV / QA65Q900RBKXXV / QA75Q900RBKXXV / QA82Q900RBKXXV / QA98Q900RBKXXV QLED Q900R
158 Tizen 5.0 2019 Samsung QLED 4K TV Q65R QA43Q65RAKXXV / QA49Q65RAKXXV / QA55Q65RAKXXV / QA65Q65RAKXXV / QA75Q65RAKXXV /QA82Q65RAKXXV QLED Q65R
159 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7250 UA55RU7250KXXV / UA50RU7250KXXV RU7250
160 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU8000 UA49RU8000KXXV / UA55RU8000KXXV / UA65RU8000KXXV RU8000
161 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7300 UA55RU7300KXXV / UA49RU7300KXXV RU7300
162 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7200 UA43RU7200KXXV / UA50RU7200KXXV / UA55RU7200KXXV / UA70RU7200KXXV RU7200
163 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7400 UA43RU7400KXXV / UA50RU7400KXXV / UA55RU7400KXXV / UA65RU7400KXXV RU7400
164 Tizen 5.0 2019 Samsung 4K UHD TV RU7100 UA43RU7100KXXV / UA50RU7100KXXV / UA55RU7100KXXV / UA58RU7100KXXV / UA65RU7100KXXV / UA75RU7100KXXV RU7100
165 Tizen 5.0 2019 Samsung FHD TV R6000A UA43R6000AKXXV R6000A
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q95T QA55Q95TAKXXV / QA65Q95TAKXXV Q95T
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 8K QLED Q950TS QA65Q950TSKXXV / QA75Q950TSKXXV / QA85Q950TSKXXV Q950TS
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 8K QLED Q800T QA65Q800TAKXXV / QA75Q800TAKXXV Q800T
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Full HD 43 inch T6000 UA43T6000AKXXV T6000
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU8100 UA43TU8100KXXV / UA50TU8100KXXV / UA55TU8100KXXV / UA75TU8100KXXV TU8100
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q70T QA55Q70TAKXXV / QA65Q70TAKXXV / QA75Q70TAKXXV / QA85Q70TAKXXV Q70T, Q70TA
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q65T QA43Q65TAKXXV / QA50Q65TAKXXV / QA55Q65TAKXXV / QA65Q65TAKXXV Q65T, Q65TA
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Full HD T6500 UA43T6500AKXXV T6500
  Tizen 5.5 2020 Smart TV HD T4300 UA32T4300AKXXV T4300
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q80T QA49Q80TAKXXV / QA55Q80TAKXXV / QA65Q80TAKXXV / QA75Q80TAKXXV / QA85Q80TAKXXV Q80T, Q80TA
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU8500 UA43TU8500KXXV / UA50TU8500KXXV / UA55TU8500KXXV / UA65TU8500KXXV TU8500
  Tizen 5.5 2020 Smart TV 4K QLED Q60T QA43Q60TAKXXV / QA50Q60TAKXXV / QA55Q60TAKXXV / QA58Q60TAKXXV / QA65Q60TAKXXV / QA75Q60TAKXXV Q60T, Q60TA
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU8000 UA43TU8000KXXV / UA50TU8000KXXV / UA55TU8000KXXV / UA65TU8000KXXV TU8000
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU7000 UA43TU7000KXXV / UA50TU7000KXXV / UA55TU7000KXXV / UA58TU7000KXXV / UA65TU7000KXXV / UA70TU7000KXXV / UA75TU7000KXXV TU7000
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU6900 UA43TU6900KXXV / UA50TU6900KXXV / UA55TU6900KXXV / UA65TU6900KXXV TU6900
  Tizen 5.5 2020 Smart TV Crystal UHD 4K TU8300 UA55TU8300KXXV / UA65TU8300KXXV TU8300
  Tizen 5.5 2020 Smart TV HD 32 inch T4500 2020 UA32T4500AKXXV T4500

SmartTV LG (Hệ điều hành WebOS)

Hỗ trợ các model SmartTV LG sản xuất năm 2015, 2016, 2017, 2018+, chạyWebOS (phiên bản 2.0, 3.0, 3.5 và 4.0)

STT Hệ Điều hành Năm ra mắt Tên dòng TV Model Keyword
1 WebOS 2.0 2015 LG TV LF500 LF5000 / LF5500 / LF5600 /LF560V / LF540V / LF510V LF500
2 WebOS 2.0 2015 LG TV LF5800 32LF580V / 40LF580V / 43LF580V / 49LF580V / 55LF580V LF5800
3 WebOS 2.0 2015 LG TV LF6300 LG 32LF630V / LG 43LF630V / LG 49LF630V / LG 55LF630V / LG 40LF6300 / LG 43LF6300 / LG 49LF6300 / LG 55LF6300 / LG 60LF6300 / LG 65LF6300 LF6300
4 WebOS 2.0 2015 LG TV LF6500 LG 32LF650V / LG 42LF650V / LG 50LF650V / LG 55LF650V LF6500
5 WebOS 2.0 2015 LG FHD TV LF630T 40LF630T / 43LF630T / 49LF630T / 60LF630T LF630T
6 WebOS 2.0 2015 LG LED TV LF631V 40LF631V / 43LF631V LF631V
7 WebOS 2.0 2015 LG FHD TV LF632T 40LF632T / 43LF632T / 49LF632T / 55LF632T / 60LF632T LF632T
8 WebOS 2.0 2015 LG FHD TV LF590T 43LF590T / 49LF590T LF590T
9 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF680V LG 43UF680V/ LG 49UF680V/ LG 55UF680V UF680V
10 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF6900 LG 49UF690V/ LG 55UF695V UF6900
11 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF7700 LG 40UF770V/ LG 43UF770V/ LG 49UF770V/ LG 55UF770V/LG 60UF770V/ LG 65UF770V/ LG 70UF770V/ LG 79UF770V/ LG 60UF7700/ LG 65UF7700/ LG 70UF7700/ LG 79UF7700 UF7700
12 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF8500  LG 49UF850V/ LG 55UF850V/ LG 60UF850V/ LG 65UF850V/ LG 60UF8500/ LG 65UF8500 UF8500
13 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF860V LG 55UF860V / LG 65UF860V UF860V
14     LG LCD 4K TV UF770T 49UF770T / 55UF770T / 60UF770T / 70UF770T UHD UF770T
15 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF870V LG 55UG870V/ LG 65UG870V UG870V
16 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF690T 43UF690T / 49UF690T UHD UF690T
17 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF850T 55UF850T UHD UF850T
18 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF670T 49UF670T UHD UF670T
19 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF640T 49UF640T UHD UF640T
20 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF680T 43UF680T / 49UF680T / 55UF680T / 65UF680T UHD UF680T
21 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF880V LG 79UG880V UG880V
22 WebOS 2.0 2015 LG LCD 4K TV UF9500 LG 55UF9500 / LG 65UF9500 / LG 79UF9500 / LG 55UF950V / LG 65UF950V UF9500
23 WebOS 2.0 2015 LG NanoCell 4K TV UF950 55UF950T / 65UF950T / 75UF950T  
24 WebOS 2.0 2015 LG OLED TV EG9100 LG 55EG9100/ LG 55EG910V OLED EG9100, OLED EG910V
25 WebOS 2.0 2015 LG OLED 4K TV EG9200 LG 55EG9200 / LG 55EG920V OLED EG9200, OLED EG920V
26 WebOS 2.0 2015 LG OLED 4K TV EF9500 LG 55EF9500/ LG 65EF9500 OLED EF9500
27 WebOS 2.0 2015 LG OLED 4K TV EG9600 LG 55EG9600/ LG 65EG9600/ LG 55EG960V/ LG 65EG960V OLED EG9600
28 WebOS 2.0 2015 LG OLED 4K TV EF9800 LG 65EF980V OLED EF9800
29 WebOS 2.0 2015 LG OLED 4K TV EG9900 LG 77EG990V OLED EG9900
30 WebOS 2.0 2015 LG OLED TV EG9A7T 55EG9A7T OLED EG9A7T
31 WebOS 3.0 2016 LG FHD TV LH590T 43LH590T / 49LH590T LH590T
32 WebOS 3.0 2016 LG FHD TV LH600T 43LH600T / 49LH600T LH600T
33 WebOS 3.0 2016 LG FHD TV LH605T 43LH605T / 49LH605T LH605T
34 WebOS 3.0 2016 LG UHD 4K TV UH656T 75UH656T UHD UH656T
35 WebOS 3.0 2016 LG UHD 4K TV UH635T 70UH635T UHD UH635T
36 WebOS 3.0 2016 LG UHD 4K TV UH750T 55UH750T UHD UH750T
37 WebOS 3.0 2016 LG UHD 4K TV UH617V 49UH617V /  55UH617V UHD UH617V
38 WebOS 3.0 2016 LG UHD 4K TV UH600T 49UH600T / 55UH600T / 65UH600T UHD UH600T
39 WebOS 3.0 2016 LG UHD 4K TV UH650T 43UH650T / 49UH650T / 55UH650T / 60UH650T UHD UH650T
40 WebOS 3.0 2016 LG UHD 4K TV UH610T 43UH610T / 49UH610T UHD UH610T
41 WebOS 3.0 2016 LG UHD 4K TV UH617T 43UH617T / 49UH617T / 55UH617T / 60UH617T / 65UH617T UHD UH617T
42 WebOS 3.0 2016 LG NanoCell 4K TV UH850 49UH850T / 55UH850T / 65UH850T NanoCell UH850
43 WebOS 3.0 2016 LG NanoCell 4K TV UH770 49UH770T / 55UH770T / 65UH770T NanoCell UH770
44 WebOS 3.0 2016 LG NanoCell 4K TV UH950 65UH950T NanoCell UH950
45 WebOS 3.0 2016 LG NanoCell 4K TV UH955 86UH955T NanoCell UH955
46 WebOS 3.0 2016 LG OLED TV E6 OLED65E6T OLED E6
47 WebOS 3.5 2017 LG HD TV LJ571D 32LJ571D LJ571D
48 WebOS 3.5 2017 LG FHD TV LJ614T 43LJ614T / 49LJ614T LJ614T
49 WebOS 3.5 2017 LG FHD TV LJ550T 49LJ550T LJ550T
50 WebOS 3.5 2017 LG LCD 4K TV UJ750T 43UJ750T / 49UJ750T / 55UJ750T / 65UJ750T UHD UJ750T
51 WebOS 3.5 2017 LG LCD 4K TV UJ633T 49UJ633T / 43UJ633T UHD UJ633T
52 WebOS 3.5 2017 LG LCD 4K TV UJ632T 43UJ632T / 49UJ632T / 55UJ632T / 65UJ632T UHD UJ632T
53 WebOS 3.5 2017 LG LCD 4K TV UJ652T 43UJ652T / 49UJ652T / 55UJ652T / 65UJ652T UHD UJ652T
54 WebOS 3.5 2017 SMART TIVI 4K 75 INCH LG 75UJ657T 75UJ657T UJ657T, UJ657
55 WebOS 3.5 2017 LG NanoCell 4K TV SJ800 49SJ800T / 55SJ800T / 65SJ800T NanoCell SJ800
56 WebOS 3.5 2017 LG NanoCell 4K TV SJ850 55SJ850T / 65SJ850T NanoCell SJ850
57 WebOS 3.5 2017 LG NanoCell 4K TV SJ957 86SJ957T NanoCell SJ957
58 WebOS 3.5 2017 LG OLED TV E7 OLED65E7T OLED E7
59 WebOS 3.5 2017 LG OLED TV G7 OLED65G7T / OLED77G7T OLED G7
60 WebOS 3.5 2017 LG OLED TV W7 OLED65W7T / OLED77W7T OLED W7
61 WebOS 4.0 2018 LG LED HD TV LK540BPTA 32LK540BPTA LK540BPTA
62 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K TV UK6300 50UK6300PTE UHD UK6300
63 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K TV UK6340 43UK6340PTF / 49UK6340PTF / 55UK6340PTF / 65UK6340PTF UHD UK6340
64 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K TV UK6320 43UK6320PTE / 49UK6320PTE / 50UK6320PTE / 55UK6320PTE UHD UK6320
65 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K TV UK6540PTD 43UK6540PTD / 50UK6540PTD / 55UK6540PTD / 65UK6540PTD UHD UK6540PTD
66 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K TV UK6540PTA 70UK6540PTA UHD UK6540PTA
67 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K TV UK6100PTA 55UK6100PTA / 65UK6100PTA UHD UK6100PTA
68 WebOS 4.0 2018 LG FHD TV LK5700PTA 43LK5700PTA / 49LK5700PTA LK5700PTA, LK5700
69 WebOS 4.0 2018 LG FHD TV LK5400PTA 32LK5400PTA / 43LK5400PTA LK5400PTA, LK5400
70 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K TV UK7500PTA 49UK7500PTA / 55UK7500PTA / 65UK7500PTA UHD UK7500PTA
71 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K TV UK6200PTA 43UK6200PTA UHD UK6200PTA
72 WebOS 4.0 2018 LG UHD 4K UK6500 86UK6500PTB / 75UK6500PTB UHD UK6500PTB
73 WebOS 4.0 2018 LG NanoCell 4K TV SK9500 65SK9500PTA NanoCell SK9500
74 WebOS 4.0 2018 LG NanoCell 4K TV SK8500 49SK8500PTA / 55SK8500PTA / 65SK8500PTA NanoCell SK8500
75 WebOS 4.0 2018 LG NanoCell 4K TV SK8000 49SK8000PTA / 55SK8000PTA / 65SK8000PTA / 75SK8000PTA NanoCell SK8000
76 WebOS 4.0 2018 LG OLED TV B8 OLED55B8PTA OLED B8
77 WebOS 4.0 2018 LG OLED TV C8 OLED55C8PTA / OLED65C8PTA OLED C8
78 WebOS 4.0 2018 LG OLED TV E8 OLED55E8PTA /  OLED65E8PTA  OLED E8
79 WebOS 4.0 2018 LG OLED TV W8 OLED65W8PTA / OLED77W8PTA  OLED W8
80 WebOS 4.5 2019 LG OLED TV E9 OLED55E9PTA /  OLED65E9PTA  OLED E9
81 WebOS 4.5 2019 LG OLED TV C9 OLED55C9PTA / OLED65C9PTA / OLED77C9PTA  OLED C9
82 WebOS 4.5 2019 LG OLED TV B9 OLED55B9PTA / OLED65B9PTA   OLED B9
83 WebOS 4.5 2019 LG Signature TV W9 OLED65W9PTA / OLED77W9PTA  OLED W9
84 WebOS 4.5 2019 LG NanoCell 4K TV SM9000 65SM9000PTA / 55SM9000PTA NanoCell SM9000
85 WebOS 4.5 2019 LG NanoCell 4K TV SM9400 75SM9400PTA NanoCell SM9400
86 WebOS 4.5 2019 LG NanoCell 8K TV SM9900 75SM9900PTA NanoCell SM9900
87 WebOS 4.5 2019 LG NanoCell 4K TV SM8100 49SM8100PTA / 55SM8100PTA / 65SM8100PTA NanoCell SM8100
88 WebOS 4.5 2019 LG NanoCell 4K TV SM8600 65SM8600PTA NanoCell SM8600
89 WebOS 4.5 2019 LG UHD 4K TV UM6970 75UM6970PTB UHD UM6970
90 WebOS 4.5   2019 LG UHD 4K TV UM7300 43UM7300PTA / 43UM7300PTA / 55UM7300PTA / 70UM7300PTA UHD UM7300
91 WebOS 4.5 2019 LG UHD 4K TV UM7100 43UM7100PTA / 49UM7100PTA / 55UM7100PTA UHD UM7100
92 WebOS 4.5 2019 LG UHD 4K TV UM7400 43UM7400PTA / 49UM7400PTA / 55UM7400PTA / 65UM7400PTA UHD UM7400
93 WebOS 4.5 2019 LG UHD 4K TV UM7600 43UM7600PTA / 50UM7600PTA / 55UM7600PTA / 65UM7600PTA UHD UM7600
94 WebOS 4.5 2019 LG UHD 4K TV UM7500 75UM7500PTA / 82UM7500PTA / 86UM7500PTA UHD UM7500
95 WebOS 4.5 2019 LG UHD 4k TV UM7290 49UM7290PTD / 55UM7290PTD / 65UM7290PTD UHD UM7290
96 WebOS 4.5 2019 LG HD TV LM570BPTC 32LM570BPTC LM570BPTC
97 WebOS 4.5 2019 LG HD TV LM630BPTB 32LM630BPTB LM630BPTB
98 WebOS 4.5 2019 LG FHD TV LM5700PTC 43LM5700PTC LM5700PTC
99 WebOS 4.5 2019 LG FHD TV LM6300PTB 43LM6300PTB LM6300PTB
100 WebOS 5.0 2020 LG GX 4K Smart OLED TV OLED65GXPTA / OLED55GXPTA OLED GX
101 WebOS 5.0 2020 LG BX 4K Smart OLED TV OLED55BXPTA / OLED65BXPTA OLED BX
102 WebOS 5.0 2020 LG CX 4K Smart OLED TV OLED48CXPTA / OLED55CXPTA / OLED65CXPTA / OLED77CXPTA OLED CX
103 WebOS 5.0 2020 LG ZX 8K Smart OLED TV OLED77ZXPTA / OLED88ZXPTA OLED ZX
104 WebOS 5.0 2020 LG TV 4K NanoCell 78TNG 43NANO78TNG Nano 78TNG
105 WebOS 5.0 2020 LG TV 4K NanoCell 85TNA 75NANO85TNA Nano 85TNA
106 WebOS 5.0 2020 LG TV 4K NanoCell 91TNA 55NANO91TNA / 65NANO91TNA / 75NANO91TNA / 86NANO91TNA Nano 91TNA
107 WebOS 5.0 2020 LG TV 4K NanoCell 79TND 75NANO79TND / 65NANO79TND / 55NANO79TND / 50NANO79TND / 43NANO79TND Nano 79TND
108 WebOS 5.0 2020 LG TV 4K NanoCell 86TNA 49NANO86TNA / 55NANO86TNA / 65NANO86TNA Nano 86TNA
109 WebOS 5.0 2020 LG TV 4K NanoCell 81TNA 49NANO81TNA / 55NANO81TNA / 65NANO81TNA Nano 81TNA
110 WebOS 5.0 2020 LG TV 8K NanoCell 95TNA 75NANO95TNA /  65NANO95TNA / 55NANO95TNA   
111 WebOS 5.0 2020 LG UN80 4K Smart UHD TV 75UN8000PTB / 82UN8000PTB / 86UN8000PTB UHD UN8000, UN80
112 WebOS 5.0 2020 LG UN74 4K Smart UHD TV 43UN7400PTA / 49UN7400PTA / 55UN7400PTA / 65UN7400PTA UHD UN7400, UN74
113 WebOS 5.0 2020 LG UN72 4K Smart UHD TV 43UN7290PTF / 49UN7290PTF / 55UN7290PTF / 65UN7290PTF / 75UN7290PTF  UHD UN7290, UN72
114 WebOS 5.0 2020 LG UN71 4K Smart UHD TV 43UN7190PTA / 49UN7190PTA / 55UN7190PTA UHD UN7190, UN71
115 WebOS 5.0 2020 LG UN73 4K Smart UHD TV 43UN7300PTC / 49UN7300PTC / 55UN7300PTC / 70UN7300PTC UHD UN7300
116 WebOS 5.0 2020 LG UN73 4K Smart UHD TV 43UN7350PTD / 49UN7350PTD / 55UN7350PTD / 70UN7350PTD UHD UN7350
117 WebOS 5.0 2020 LG UN81 4K Smart UHD TV 55UN8100PTA / 65UN8100PTA UHD UN8100, UN81
      LG UN70 4K Smart UHD TV 43UN7000PTA / 55UN7000PTA / 65UN7000PTA UHD UN7000, UN70

Các hãng smart TV khác

STT Hãng Sản xuất Hệ Điều hành Năm ra mắt Tên TV Model Keyword
1 SHARP ANDROID TV 2018 LC-XU930X LC-80XU930X  XU930X 
2 SHARP ANDROID TV 2018 LC-XU830X LC-70XU830X XU830X
3 SHARP ANDROID TV 2017 LC-UE630X LC-50UE630X /LC-58UE630X /LC-60UE630X /LC-65UE630X UE 630X
4 SHARP ANDROID TV 2017 LC-UA6800X LC-45UA6800X /LC-50UA6800X /LC-60UA6800X UA6800X
5 SHARP ANDROID TV 2017 LC-LE580X LC-45LE580X /LC-50LE580X /LC-60LE580X LE580X
6 SHARP ANDROID TV 2017 LC-LE570X LC-50LE570X ,LC-55LE570X  LE570X
7 SHARP ANDROID TV 2019 Sharp 4K LED TV BK1X  4T-50BK1X / 4T-60BK1X / 4T-70BK1X  BK1X 
8 SHARP ANDROID TV 2019 Sharp 8K LED TV AX1X  8T-C60AX1X / 8T-C70AX1X / 8T-C80AX1X AX1X 
9 SHARP ANDROID TV 2019 Sharp 4K LED TV AL1X 4T-C60AL1X /  4T-C70AL1X AL1X
10 SHARP ANDROID TV 2020 SHARP TV LED FULL HD BG1X 2T-C32BG1X / 2T-C42BG1X BG1X
  SHARP ANDROID TV 2020 Sharp 4K TV CK1X 4T-C65CK1X / 4T-C60CK1X CK1X
  SHARP ANDROID TV 2020 Sharp 4K TV BK1X 4T-C50BK1X / 4T-C60BK1X / 4T-C70BK1X BK1X 
11 TCL ANDROID TV 2017 C70 series U49C7006/ U55C7006/ U65C7006/ U75C7006 C7006
12 TCL ANDROID TV 2017 Xess X2 U55X9006/ U65X9006 X9006
13 TCL ANDROID TV 2017 P60 series U43P6046/ U49P6046/ U55P6046/ U60P6046/ U65P6046 P6046
14 TCL ANDROID TV 2017 Xclusive X1 U65S9906 S9906
15 TCL ANDROID TV 2018 C76 series 55DC760/ 65DC760 DC760
16 TCL ANDROID TV 2018 P66 series 50DP660/ 55DP660/ 65DP660 DP660
17 TCL ANDROID TV 2018 ES56 series 32ES560/ 40ES560 ES560
18 TCL ANDROID TV 2018 ES58 series 32ES580 ES580
19 TCL ANDROID TV 2018 EP64 series 43EP640/ 50EP640/ 55EP640/ 65EP640 EP640
20 TCL ANDROID TV 2018 EP66 series 60EP660/ 65EP660/ 70EP660/ 75EP660/ EP680
21 TCL ANDROID TV 2018 EP68 series 50EP680/ 55EP680/ 65EP680 EP6006
22 TCL ANDROID TV 2019 Android TV TCL QLED 4K X6 L85X6US-VN X6
23 TCL ANDROID TV 2019 Android TV TCL QLED 4K C8 L55C8 C8
24 TCL ANDROID TV 2020 Android TV TCL 4K P715 43P715 / 50P715 / 55P715 / 65P715 / 75P715 P715
25 TCL ANDROID TV 2020 Android TV TCL QLED 4K C815 55C815 / 65C815 C815
26 TCL ANDROID TV 2020 Android TV TCL QLED 4K X10 65X10 X10
27 TCL ANDROID TV 2020 Android TV  TCL QLED 8K X915 75X915 X915
28 TCL ANDROID TV 2020 Android TV TCL QLED 4K C715 50C715 / 55C715 / 65C715 C715
29 TCL T+OS 2018 P600 series U43P6006/ U49P6006/ U55P6006/ U65P6006/  S5906
30 TCL T+OS 2018 S59 series F40S5906 S5906
31 TCL T+OS 2018 S69 series U40S6906/ U50S6906/ U55S6906/ S6906
32 TCL T+OS 2018 S79 series U50S7906/ U55S7906/ U65S7906/ S7906
33 TCL T+OS 2017 DP600 series 43DP600/ 49DP600/ 50DP600/ 55DP600/ 65DP600/  DP600
34 TCL T+OS 2017 P64 series 43DP640 DP640
35 TCL T+OS 2017 P67 series 55DP670/ 65DP670 DP670
36 TCL T+OS 2017 S52 series 32DS520 DS520
37 TCL T+OS 2017 S50 series 40DS500 DS500
38 PANASONIC ANDROID TV 2018 TH-FX550V TH-55FX550V/ TH-65FX550V TH-FX550V
39 PANASONIC ANDROID TV 2018 TH-FX650V TH-55FX650V/ TH-65FX650V/  TH-FX650V
40 PANASONIC ANDROID TV 2019 LED LCD  4K TV GX650V TH-43GX650V / TH-49GX650V / TH-55GX650V / TH-65GX650V TH-GX650V
41 PANASONIC ANDROID TV 2019 LED LCD  4K TV GX750V TH-55GX750V / TH-65GX750V TH-GX750V
42 TOSHIBA ANDROID TV 2018 U78 series 50U7880/ 58U7880 U7880
43 TOSHIBA ANDROID TV 2019 U97 series 49U9750/ 55U9750/ 65U9750 U9750
44 SKYWORTH ANDROID TV 2019 Q3 Q3 AndroidTV 55/ Q3 AndroidTV 65/ Q3
45 SKYWORTH ANDROID TV 2018 G2 G2 AndroidTV 55/ G2 AndroidTV 65/ G2
46 SKYWORTH ANDROID TV 2018 G2A G2A AndroidTV 55/ G2A AndroidTV 65/ G2A
47 SKYWORTH ANDROID TV 2018 E2 E2 AndroidTV 55/ E2 AndroidTV 65/ E2
48 SKYWORTH ANDROID TV 2018 E6 E6 AndroidTV 55/ E6 AndroidTV 65/ E6
49 XIAOMI ANDROID TV 2018 Mi 4 PRO Mi 4 PRO 55/ Mi 4 PRO 65 Mi 4
50 XIAOMI ANDROID TV 2018 Mi 4A PRO Mi 4A PRO 55/ Mi 4A PRO 65/ Mi 4A PRO 75/  Mi 4A
51 XIAOMI ANDROID TV 2018 Mi 4C PRO Mi 4C PRO 55/ Mi 4C PRO 65/ Mi 4C PRO 75 Mi 4C
52 VSMART TV ANDROID TV 2020 VSMART  4K TV 55KD8500 55KD8500 VSMART KD8500
53 VSMART TV ANDROID TV 2020 VSMART 4K TV 49KE8100 49KE8100 VSMART KE8100
54 VSMART TV ANDROID TV 2020 VSMART 4K TV KD6800 50KD6800 / 55KD6800 VSMART KD6800
55 VSMART TV ANDROID TV 2020 VSMART 4K TV 43KD6600 43KD6600 VSMART KD6600

Với trên 150 kênh truyền hình, trong đó có 70 kênh chất lượng cao tín hiệu HD. Các kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn như: HBO, Max by HBO, Fox, Fox Movies, Fox Sport, AXN, Disney, Cartoon Network, Disney Junior… Dịch vụ truyền hình MyTV sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị. Để đăng ký sử dụng dịch vụ, xin vui lòng gọi tổng đài bán hàng VNPT trên toàn quốc 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây !

 

Hỗ trợ