03:00 PM|01/04/2023    1,251 lượt xem

  

Ngày 29/3/2023, tại Hà Nội, Hội Vô tuyến Điện tử phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG đã tổ chức buổi lễ công bố và vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động, cố định, ISP và điện toán đám mây tiêu biểu năm 2023.

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về Chất lượng CSKH Băng thông rộng, Di động

Tại sự kiện này, Tập đoàn VNPT đã được trao chứng nhận, vinh danh là “Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về Chất lượng CSKH Băng thông rộng, Di động”. Đây là đánh giá của Hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành với các hệ tiêu chí về mức độ hài lòng, tín nhiệm của khách hàng khi sử dụng, trải nghiệm các dịch vụ của VNPT và trên cơ sở bình chọn của người sử dụng dịch vụ thu được từ kết quả khảo sát do Ban tổ chức thực hiện từ ngày 15/01 - 28/02/2023, với 6.500 mẫu khảo sát cho mỗi loại dịch vụ của các nhà mạng.

Trong năm 2022, VNPT cũng tập trung mở rộng, nâng cấp và phát triển hạ tầng mạng lưới Viễn thông, trong đó, việc thử nghiệm thương mại mạng 5G đã diễn ra tại 10 tỉnh/thành phố (tăng 05 tỉnh so với năm 2021). Với những nỗ lực đó, kết quả đạt được khá khả quan như Lưu lượng Internet quốc tế tăng 20%; Năng lực hạ tầng cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tăng 15%; Hạ tầng tính toán phục vụ cung cấp dịch vụ CNTT tăng 24% và Hạ tầng điện toán đám mây tăng hơn 5 lần so với năm 2021.

Tại hội thảo World Mobile Broadband & ICT 2023, đại diện cho VNPT, Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT  Nguyễn Văn Yên đã tham gia tham luận với chủ đề “Sự thoái trào của viễn thông truyền  thống và một số giải pháp.

Hỗ trợ