09:55 AM|12/10/2020    1,938 lượt xem

  

Giai đoạn 2015-2020, VNPT Hà Nội đã duy trì được những kết quả quan trọng như hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trong khi thu nhập bình quân người lao động vượt chỉ tiêu được giao... Tiếp tục duy trì kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VNPT Hà Nội đặt ra mục tiêu giữ vững vị trí doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin chủ lực của Thủ đô.

Về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lương Cao Chí, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Hà Nội, Giám đốc VNPT Hà Nội cho biết, bên cạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết; Đảng bộ VNPT Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực của Thủ đô về cung cấp các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, hạ tầng số, dịch vụ số góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh. Cùng với đó, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu ngày càng cao của người dân, Đảng bộ VNPT Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng viễn thông - công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ và nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp trải nghiệm khách hàng.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Đảng bộ VNPT Hà Nội đã đề ra 3 khâu đột phá. Thứ nhất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực quản trị, nguồn cán bộ chủ chốt, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, trọng dụng nhân tài thông qua việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, đãi ngộ cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ. Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách, mô hình quản trị để giải phóng nguồn lực của hệ thống tạo động lực tăng trưởng. Thứ ba là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Cụ thể hơn trong triển khai, theo đồng chí Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng VNPT Hà Nội, Đảng bộ VNPT Hà Nội đã đề ra 5 nhóm giải pháp xây dựng Đảng và 8 nhóm giải pháp sản xuất kinh doanh.

Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cùng với việc xây dựng nguồn nhân lực phát triển dịch vụ số trong kỷ nguyên 4.0, VNPT sử dụng hiệu quả các hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng nhân sự, tạo sự đột phá về lực lượng nhân sự trẻ, đào tạo, thu hút nhân tài...

Bên cạnh đó, VNPT Hà Nội xác định, việc xây dựng mạng lưới và dịch vụ phải bám sát nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả và lấy khách hàng làm trung tâm; phát triển các giải pháp kỹ thuật, các ứng dụng và tiện ích gia tăng cho khách hàng doanh nghiệp, gia đình; nâng cao chất lượng mạng di động nhằm đạt và vượt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Giai đoạn 2020-2025, Thủ đô Hà Nội sẽ triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, VNPT Hà Nội đã có kế hoạch và sự chuẩn bị triển khai các giải pháp kinh doanh, kỹ thuật để cung cấp các dịch vụ bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất. Với tinh thần đoàn kết, tâm huyết, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng bộ VNPT Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ VNPT Hà Nội đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VNPT Hà Nội đặt ra một số chỉ tiêu: Lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch giao; năng suất lao động tăng bình quân 5%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 3-5%/năm; đến hết năm 2025, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin chiếm 25% tổng doanh thu. Hằng năm, có 98% số tổ chức Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp được 200 đảng viên trở lên.

Theo Hà Nội Mới

Từ khóa:

Hỗ trợ