10:55 AM|02/11/2018    7,777 lượt xem

  

Đầu số 456 là đầu số miễn phí (không tính cước nhắn tin) chuyên dùng để tiếp nhận tin nhắc rác, tin nhắn lừa đảo và các nội dung thông tin do các đối tượng xấu phát tán nhằm thu lợi bất chính và gây phương hại đến danh dự uy tín của tổ chức, cá nhân.

Đầu số 456 do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng giao cho Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VnCert) quản lý, theo dõi, tiếp nhận, thống kê các tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo do người dân gửi đến để thấy được mức độ bức xúc của xã hội và thấy được những phương thức thủ đoạn của các đối tượng xấu lợi dụng mạng đi động, mạng internet để phát tán những thông tin xấu, độc gây phương hại đến danh dự uy tín của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp, biện pháp hợp lý để đề xuất phương án xây dựng chính sách nhằm góp phần quản lý tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.

Vì vậy, người dân khi nhận được tin nhắc rác, tin nhắn lừa đảo hãy chuyển tiếp tin nhắn đó đến đầu số 456 để góp phần quản lý tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo có hiệu quả trong thời gian tới.

(Nguồn VNP)

Từ khóa:

Hỗ trợ