09:55 PM|12/01/2022    877 lượt xem

  

Ngày 12-1, VNPT địa bàn Hà Nội tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất giai đoạn 2010-2020 và hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022.

VNPT địa bàn Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ban lãnh đạo VNPT địa bàn Hà Nội (gồm VNPT Hà Nội và Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội) vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2010-2020. Đây là phần thưởng cao quý thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với tập thể cán bộ, công nhân viên, là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của VNPT địa bàn Hà Nội vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước.

Tóm tắt về những kết quả đạt được trong 10 năm qua, ông Lương Cao Chí, Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nội, kiêm Giám đốc VNPT Hà Nội cho biết, VNPT đã không ngừng đầu tư mạng lưới viễn thông - công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và các cấp chính quyền. Đồng thời, bảo đảm an toàn thông tin mạng lưới phục vụ các sự kiện chính trị quốc gia, quốc tế, phục vụ hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, và nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2020, VNPT địa bàn Hà Nội đã đạt tổng doanh thu 4.639 tỷ đồng, bằng 156,6% so với thực hiện năm 2010; năng suất lao động đạt 1,9 tỷ đồng/người/năm, bằng 256,5% so với năm 2010; nộp ngân sách nhà nước 393,7 tỷ đồng. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, nhưng VNPT địa bàn Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực cùng Tập đoàn VNPT đồng hành cùng Chính phủ, thành phố Hà Nội, ngành Y tế và nhân dân thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của VNPT địa bàn Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã chúc mừng những thành tựu đơn vị đã đạt được trong giai đoạn 2010-2020 và trong năm 2021.
Thông báo về việc Hà Nội đã ban hành các chương trình, kế hoạch, trong đó xác định mục tiêu quan trọng là chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, trở thành hạ tầng quan trọng của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số với các mục tiêu cụ thể, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị VNPT địa bàn Hà Nội cần bám sát chương trình kế hoạch của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn VNPT, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội... để nâng cao hiệu quả, năng lực sản xuất kinh doanh, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể cho từng nhiệm vụ, tích cực thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp chung của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã đề ra. 
Đồng chí đề nghị đơn vị cần chủ động, tích cực trong việc chuyển đổi số, khẳng định vai trò trụ cột của Tập đoàn VNPT trong dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thủ đô; tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực và mở rộng mạng lưới để cung cấp các dịch vụ viễn thông đến từng người dân trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ các hội nghị quốc tế lớn trên địa bàn.

 

Hỗ trợ