10:34 AM|27/08/2019    3,958 lượt xem

  

Nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu của quý khách hàng, truyền hình MyTV cập nhật và bổ sung các kênh mới trong tháng 8 này. Cụ thể như sau:

Kể từ ngày 30/08/2019, 2 kênh truyền hình Quảng Ninh là kênh Quảng Ninh1 (QTV1) HD và kênh Quảng Ninh3 (QTV3) HD sẽ được bổ sung vào danh sách các kênh truyền hình hiện có trên MyTV.

Kênh Quảng Ninh1 (QTV1) HD có số hiệu kênh là 244, kênh Quảng Ninh3 (QTV3) HD có số hiệu kênh là 245. Việc thêm mới 2 kênh truyền hình này được áp dụng cho các gói cước: Silver HD, Gold HD, Chuẩn, Nâng cao, VIP trên phạm vi toàn quốc.

Với những thay đổi về số kênh nói trên cùng chất lượng cao và giá không đổi, MyTV mong muốn khách hàng sẽ có những giờ phút trải nghiệm tuyệt vời nhất cùng Dịch vụ Truyền hình MyTV.

Từ khóa:

Hỗ trợ