09:20 AM|02/12/2019    5,798 lượt xem

  

Gửi tới quý độc giả lịch thi đấu trực tiếp các môn đấu tại SEA Games 30.

STT NGÀY/GIỜ TÊN TRẬN ĐẤU SÂN THI ĐẤU PHÁT SÓNG
1 T2 25/11 14h50-17h00 Bảng A Rizal Memorial Trực tiếp VTV2
U22 Malaysia – U22 Myanmar Manila
2 14h00-17h30 Bảng B Binan, Laguna Trực tiếp VTV6 &VTV5 TN
U22 Việt Nam – U22 Brunei
3 18h30-21h30 Bảng A Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Philippines – U22 Campuchia Manila
4 T3 26/11 14h30-17h30 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Thái Lan – U22 Indonesia Manila
5 18h30-21h30 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Lào – U22 Singapore Manila
6 T4 27/11 14h30-17h30 Bảng A Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Myanmar – U22 Philippines Manila
7 18h30-21h30 Bảng A Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Campuchia - U22 Timor Leste Manila
8 T5 28/11 14h00-17h30 Bảng B Binan, Laguna Trực tiếp VTV6 & VTV5 TN
U22 Việt Nam – U22 Lào
9 14h50-17h00 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV2
U22 Brunei – U22 Thái Lan Manila
10 18h30-21h30 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Indonesia – U22 Singapore Manila
11 T6 29/11 14h30-17h30 Bảng A Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Timor Leste - U22 Myanmar Manila
12 18h30-21h30 Bảng A Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Philippines – U22 Malaysia Manila
13 CN 01/12 14h30-17h30 Bảng B Binan, Laguna Trực tiếp VTV6
U22 Thái Lan – U22 Singapore
14 14h50-17h00 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV2
U22 Lào – U22 Brunei Manila
15 18h00-21h30 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV6 & VTV5 TN
U22 Việt Nam – U22 Indonesia Manila
16 T2 02/12 18h30-21h30 Bảng A Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Malaysia - U22 Timor Leste Manila
17 18h50-21h00 Bảng A Binan, Laguna Ghi hình PS 23h30 VTV6
U22 Myanmar – U22 Campuchia
18 T3 03/12 14h30-17h30 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Lào - U22 Thái Lan Manila
19 18h50-21h00 Bảng B Binan, Laguna Ghi hình PS 23h30 VTV6
U22 Indonesia – U22 Brunei
20 18h00-21h30 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV6 & VTV5 TN
U22 Sigapore - U22 Việt Nam Manila
21 T4 04/12 14h30-17h30 Bảng A Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
U22 Campuchia - U22 Malaysia Manila
22 14h50-16h50 Bảng A Binan, Laguna Trực tiếp VTV2
U22 Timor Leste - U22 Philippines
23 T5 05/12 14h50-17h00 Bảng B Rizal Memorial Trực tiếp VTV2
U22 Brunei - U22 Singapore Manila
24 14h50-17h00 Bảng B City of Imus Grandstand Ghi hình PS 23h30 VTV6
U22 Indonesia – U22 Lào
25 14h00-17h30 Bảng B Binan, Laguna Trực tiếp VTV6 & VTV5 TN
U22 Việt Nam – U22 Thái Lan
26 T7 07/12 14h00-18h00 Trận bán kết 1 Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
Nhất bảng A – Nhì bảng B Manila
27 18h00-21h45 Trận bán kết 2 Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
Nhất bảng B – Nhì bảng A Manila
28 T3 10/12 14h00-18h00 Trận tranh huy chương đồng Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
Thua bán kết 1 – Thua bán kết 2 Manila
29 18h00-22h00 Trận CK tranh huy chương vàng Rizal Memorial Trực tiếp VTV6
Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2 Manila

 

Từ khóa:

Hỗ trợ