09:33 AM|19/12/2018    17,710 lượt xem

  

MyTV cung cấp các kênh truyền hình có chất lượng hình ảnh và âm thanh tuyệt hảo theo chuẩn HD. Không chỉ thỏa mãn nhu cầu xem truyền hình như thông thường, truyền hình MyTV còn cho phép người dùng xem lại các chương trình đã phát trong vòng 24 đến 72 giờ của 61 kênh.

danh sách kênh truyền hình MyTV xem lại

Danh sách các kênh truyền hình MyTV có thể xem lại:

STT KÊNH TRUYỀN HÌNH PHÂN LOẠI THỜI GIAN XEM LẠI (H) PHẠM VI MỞ XEM LẠI
1 VTV1 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
2 VTV2 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
3 VTV3 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
4 VTV4 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
5 VTV6 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
6 VTV8 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
7 VTV9  Địa phương – Toàn quốc 24 toàn quốc
8 VTV1(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
9 VTV2(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
10 VTV3(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
11 VTV4(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
12 VTV6(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
13 VTV8(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
14 VTV9(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
15 HTV1 headen phát toàn quốc 72 toàn quốc
16 HTV4 headen phát toàn quốc 72 toàn quốc
17 HTV7 headen phát toàn quốc 72 toàn quốc
18 HTV9 headen phát toàn quốc 72 toàn quốc
19 Fox Sport headen phát toàn quốc 48 toàn quốc
20 Fox Sport 2 headen phát toàn quốc 48 toàn quốc
21 Disney headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
22 Cartoon Network headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
23 O2TV headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
24 VITV headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
25 ANTV headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
26 VTVcab3(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
27 VTV cab16(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
28 DN9/AZShop headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
29 VTC1 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
30 VTC1(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
31 HanoiTV1 headen phát toàn quốc 48 toàn quốc
32 HanoiTV2 headen phát toàn quốc 48 toàn quốc
33 Tuyên Quang  Địa phương phát toàn quốc 48 toàn quốc
34 NgheAnTV  Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
35 DaNangTV1 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
36 DaNangTV2 Địa phương phát địa phương 24 Xem lại tại địa phương
37 BinhDuongTV1 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
38 BinhDuongTV2 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
39 VinhLongTV1 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
40 VinhLongTV2 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
41 QuangNgaiTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
42 An Giang Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
43 VinhPhucTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
44 Thái Bình Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
45 Tiền Giang Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
46 Tây NinhTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
47 CaMauTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
48 Long AnTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
49 Nam ĐịnhTV Địa phương phát địa phương 24 Xem lại tại địa phương
50 Đồng Nai1 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
51 Đồng Nai2 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
52 Quảng Nam Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
53 Hà Tĩnh TV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
54 Quảng Bình Địa phương phát toàn quốc 72 toàn quốc
55 Hà Giang Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
56 Hưng Yên Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
57 Sơn La Địa phương phát toàn quốc 48 toàn quốc
58 BacNinh(HD) Địa phương phát toàn quốc 48 toàn quốc
59 TraVinhTV Địa phương – Toàn quốc 24 chỉ cung cấp tại địa phương
60 CaoBangTV Địa phương – Toàn quốc 24 chỉ cung cấp tại địa phương
61 LamDongTV Địa phương – Toàn quốc 24 chỉ cung cấp tại địa phương

Cách sử dụng tính năng Truyền hình xem lại: Chỉ cần nhấn nút trên bộ điều khiển để bật Lịch phát sóng của kênh đang xem, Quý khách sẽ dễ dàng chọn chương trình muốn xem lại với các nút , nhấn để bắt đầu xem lại.

 

Hỗ trợ