TOP BAR 1
Danh sách kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV

Gói cước chuẩn của truyền hình MyTV có những kênh nào? Nếu đăng ký gói cước chuẩn của truyền hình MyTV thì sẽ được xem những kênh gì? Bài viết sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các kênh truyền hình có trong gói cước chuẩn của truyền hình MyTV.

Với 42.000đ một tháng dành cho SmartTV, khách hàng được thưởng thức đến 142 kênh truyền hình, trong đó có 110 kênh trong nước, 14 kênh truyền hình quốc tế và 18 kênh truyền hình cab. Danh sách cụ thể như sau:

DANH SÁCH KÊNH TRONG NƯỚC
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại
1 VTV1 (HD) ZTE: 11 / VMP: 1 KÊNH VTV
2 VTV3 (HD) ZTE: 13 / VMP: 3 KÊNH VTV
3 VTV6 (HD) ZTE: 16 / VMP: 6 KÊNH VTV
4 VTV2 ZTE: 2 / VMP: 12 KÊNH VTV
5 VTV4 ZTE: 4 / VMP: 54 KÊNH VTV
6 VTV5 ZTE: 5 / VMP: 55 KÊNH VTV
7 VTV7 (HD) 9 KÊNH VTV
8 VTV8  115 KÊNH VTV
9 VTV9  117 KÊNH VTV
10 VTC9 25 KÊNH VTC
11 VTC1 (HD) 75 KÊNH VTC
12 VTC3 (HD) 83 KÊNH VTC
13 VTC10 116 KÊNH VTC
14 VTC4 134 KÊNH VTC
15 VTC5 135 KÊNH VTC
16 VTC7 (HD) 188 KÊNH VTC
17 VTC16 206 KÊNH VTC
18 VTC14 207 KÊNH VTC
19 HTVC Phim 7 KÊNH HTV/HTVC
20 HTV1 10 KÊNH HTV/HTVC
21 HTV Thể thao 15 KÊNH HTV/HTVC
22 HTVC Gia đình 64 KÊNH HTV/HTVC
23 HTV3 87 KÊNH HTV/HTVC
24 HTV7 (HD) 94 KÊNH HTV/HTVC
25 HTV9 (HD) 95 KÊNH HTV/HTVC
26 HTVC Ca nhạc 107 KÊNH HTV/HTVC
27 HTV2 120 KÊNH HTV/HTVC
28 HTVC Thuần Việt 124 KÊNH HTV/HTVC
29 HTVC Du lịch và Cuộc sống 144 KÊNH HTV/HTVC
30 HTVC Phụ nữ 205 KÊNH HTV/HTVC
31 VTVcab11 (VGS Shop) 8 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
32 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
33 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
34 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
35 SCTV10 - HomeShopping 34 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
36 ANTV 35 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
37 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
38 Bình Thuận (BTV6) - Home Shopping 63 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
39 Quốc hội (HD) 71 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
40 Nhân dân (HD) 80 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
41 VOVTV 90 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
42 CaoBangTV (CRTV) 111 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
43 LangsonTV1 (LSTV1) 121 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
44 QPVN (HD) 127 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
45 VNEWS (HD) 133 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
46 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
47 ThaiBinhTV (TBTV) 171 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
48 NamDinhTV (NTV) 181 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
49 HanoiTV1 (HD) 190 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
50 PhuThoTV (PTV) 191 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
51 HanoiTV2 (HD) 193 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
52 ThaiNguyenTV1 (TV1) 201 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
53 YenBaiTV (YTV) 211 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
54 TuyenQuangTV (TTV) 221 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
55 HaGiangTV (HGTV) 231 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
56 LaoCaiTV (THLC) 241 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
57 QuangNinhTV1 (QTV1 HD) 244 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
58 QuangNinhTV3 (QTV3 HD) 245 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
59 LaiChauTV (LTV) 251 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
60 SonLaTV(STV) 261 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
61 DienBienTV (ĐTV) 271 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
62 HoaBinhTV (HBTV) 281 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
63 HaiDuongTV (HDTV) 341 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
64 NinhBinh (NTB) 351 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
65 ThanhHoaTV (TTV) 361 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
66 NgheAnTV HD (NTV HD) 372 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
67 HaTinhTV (HTTV) 381 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
68 DaNangTV1 (DRT1) 431 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
69 DaNangTV2 (DRT2) 432 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
70 DakLakTV (DRT) 471 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
71 DakNongTV (PTD) 481 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
72 LamDongTV (LDTV) 491 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
73 DongNaiTV1 (DN1) 601 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
74 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
75 BinhDuongTV4 (HD) 615 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
76 LongAnTV (LA34) 621 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
77 TienGiangTV (THTG) 631 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
78 CanThoTV (THTPCT) 651 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
79 DongThapTV (THDT) 661 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
80 AnGiangTV (ATV) 671 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
81 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
82 CaMauTV (CTV1) 691 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
83 TayNinhTV (TTV11) 701 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
84 BenTreTV (THBT) 711 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
85 VungTauTV (BRT) 721 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
86 QuangBinhTV (QBTV) 731 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
87 QuangTriTV (QRTV) 741 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
88 HueTV1 (TRT1) 751 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
89 QuangNgaiTV (PTQ1) 761 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
90 BinhDinhTV (BTV) 771 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
91 PhuYenTV(PTP) 781 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
92 KhanhHoaTV (KTV) 791 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
93 GiaLaiTV (THGL) 811 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
94 KonTumTV (KRT) 821 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
95 SocTrangTV (STV) 831 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
96 TraVinhTV (THTV) 841 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
97 NinhThuanTV (NTV) 851 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
98 BinhThuanTV (BTV) 861 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
99 VinhphucTV (VP) 881 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
100 HungYenTV (HY) 891 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
101 HaNamTV (HaNam) 901 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
102 QuangNamTV (QRT) 921 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
103 BinhPhuocTV (BPTV) 931 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
104 BacLieuTV (BTV) 941 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
105 HauGiangTV (HGV) 951 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
106 BacKanTV (TBK) 971 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
107 BacGiangTV (BGTV) 981 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
108 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
109 VTVcab13-VTV Hyundai 17 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
110 VTVcab10 91 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

 

DANH SÁCH KÊNH QUỐC TẾ
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại
1 NHK World Japan (HD) 50 KÊNH QUỐC TẾ
2 TV5 Monde Asie 65 KÊNH QUỐC TẾ
3 FOX 82 KÊNH QUỐC TẾ
4 DW (HD) 136 KÊNH QUỐC TẾ
5 France 24 137 KÊNH QUỐC TẾ
6 KBS World 138 KÊNH QUỐC TẾ
7 Channel News Asia (HD) 146 KÊNH QUỐC TẾ
8 Asian Food Channel (HD) 150 KÊNH QUỐC TẾ
9 ABC Austrailia (A+) 157 KÊNH QUỐC TẾ
10 Baby TV (HD) 163 KÊNH QUỐC TẾ
11 Arirang 170 KÊNH QUỐC TẾ
12 HBO (HD) 173 KÊNH QUỐC TẾ
13 Fox Sports2 (HD) 176 KÊNH QUỐC TẾ
14 Disney (HD) 178 KÊNH QUỐC TẾ

 

DANH SÁCH KÊNH VTVCAB
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại
1 VTVcab3 - Thể thao TV  36 KÊNH VTVCAB
2 VTVcab3 - Thể thao TV (HD) 37 KÊNH VTVCAB
3 VTVcab 16 - Bóng đá TV  38 KÊNH VTVCAB
4 VTVcab 16 - Bóng đá TV (HD) 39 KÊNH VTVCAB
5 VTVcab1 - Giải trí TV 97 KÊNH VTVCAB
6 VTVcab2 - Phim Việt 98 KÊNH VTVCAB
7 VTVcab19 - Film 99 KÊNH VTVCAB
8 VTVcab5 - E Channel 100 KÊNH VTVCAB
9 VTVcab6 - Hay TV 101 KÊNH VTVCAB
10 VTVcab 8 - Bibi 102 KÊNH VTVCAB
11 VTVcab 12 - Style TV 103 KÊNH VTVCAB
12 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 KÊNH VTVCAB
13 VTVcab 7 - D Drammas 105 KÊNH VTVCAB
14 VTVcab20 - V.Family 132 KÊNH VTVCAB
15 VTVcab4 - Văn hóa (HD) 194 KÊNH VTVCAB
16 VTVcab9 - InfoTV 195 KÊNH VTVCAB
17 VTVcab15 - M Channel 196 KÊNH VTVCAB
18 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 KÊNH VTVCAB

>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV

>>Xem thêm: Danh sách kênh truyền hình VTVcab và K+ có trên MyTV

Khách hàng cần lắp đặt truyền hình MyTV VNPT tại TP.Hà Nội xin vui lòng liên hệ hotline 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được phục vụ. 

 Facebook a Comment