04:30 PM|04/08/2020    3,100 lượt xem

  

Giải pháp hóa đơn điện tử VNPT đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC. Tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020, VNPT Invoice (Hóa đơn điện tử) đã đạt giải vàng giải thưởng đột phá về Quản lý tài chính, đây chính là thời điểm và lựa chọn thích hợp cho các doanh nghiệp.

Ngày 14/11/2019, Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành về việc "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ" chính thức có hiệu lực quy định thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc trước ngày 01/11/2020 cho thấy quyết tâm cao của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc áp dụng công nghệ số vào các lĩnh vực của cuộc sống, giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Mặc dù thời gian bắt buộc doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử không còn nhiều, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đang còn băn khoăn khi chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, lý do chính là các doanh nghiệp chưa cập nhật kịp thời các quy định mới nhất về hóa đơn điện tử, thời hạn chuyển đổi bắt buộc, lo ngại về an toàn, bảo mật thông tin của doanh nghiệp và những vướng mắc khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử VNPT

Hiểu rõ những băn khoăn, lo lắng của khách hàng khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, Giải pháp hóa đơn điện tử VNPT được xây dựng với tiêu chí bảo mật, an toàn được đặt lên hàng đầu, dễ dàng sử dụng phù hợp cho mọi doanh nghiệp, kênh hỗ trợ khách hàng 24/7 nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết mọi thắc mắc trong quá trình chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử. VNPT Invoice (Hóa đơn điện tử) đã đạt giải vàng giải thưởng đột phá về Quản lý tài chính tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020.

Giải pháp hóa đơn điện tử VNPT đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC là lựa chọn thích hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử khi mà thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc đối với doanh nghiệp không còn nhiều. 

 

Từ khóa:

Hỗ trợ